HULTAVÅNG välskött förening med mycket stabil ekonomiOrdförande:
Amir Zeherovic

Vice Ordförande:
Zilha Licina

Sekreterare:
Åsa Nilsson

Ledamoter:
Jan Nyqvist och Thanh Natalie Tran

Vicevärd:
Nedzad Licina

HSB-represetant:
Git Sjöstrand

Valberedningen:
Britt Steinert

Revisor:
Rickard Sundin