HULTAVÅNG välskött förening med mycket stabil ekonomi

April 2022

Garagebygget

Hej!

Vi kommer snart att dra igång rivningen av de gamla garagen och du som hyr
garage måste under april tömma ditt garage på saker.
Byggstart blir förhoppningsvis i maj och fr o m 1 maj är ditt garage
uppsagt, dvs du kommer inte att betala någon hyra för det. De som har garage i
nuläget samt är bostadsrättsinnehavare och ej hyr ut sin bostadsrätt i andra hand
kommer att få nytt garage först.

Under tiden garaget du har din bil i rivs och det nya byggs upp kommer du att få
en anvisad parkeringsplats. När det nya garaget är byggt och du kan börja
använda det så kommer du att få skriva under ett nytt hyreskontrakt för det.

Om du inte vill fortsätta hyra garage så var snäll och meddela vicevärden detta
så att garaget kan gå till nästa i kön.

Det kommer att byggas 40 st nya garage och sedan kommer det att finnas 76 st
parkeringsplatser, några med laddstolpar. Det är beräknat att varje lägenhet ska
kunna ha ett garage eller en parkeringsplats.
Garage och parkeringsplats kommer inte att hyras ut till
bostadsrättsinnehavare som hyr ut sin lägenhet i andra hand.

Om det finns någon parkeringsplats som är ledig efter bygget så kan
det finnas chans att hyra tidsbegränsad under förutsättning att det inte finns
någon bostadsrättsinnehavare som ej har parkeringsplats/garage sedan tidigare i kön.

Tänk på att garagen är till för att förvara sin bil. Det är förbjudet att
ha andra saker i garagen än sin bil då detta är en brandfara.Mer info kommer närmare byggstart.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i BRF Hultavång