HULTAVÅNG välskött förening med mycket stabil ekonomi

Info till boende

Under våren kommer vi att påbörja rivningen och byggnationen av nya garage.
I och med detta kommer det att ske en ändring av villkoren och reglerna
för våra parkeringsplatser.
De som i dagsläget har parkeringsplats och/eller garage
kommer när de nya platserna är färdiga få skriva på nya kontrakt
där de nya villkoren och reglerna står.
Om det finns lediga parkeringsplatser kvar
så kan man få hyra en extra p-plats under en begränsad tid.
Det vill säga att den extra p-platsen sägs upp när det kommer en ny i kön
som ej har garage eller parkeringsplats innan.

Vi ber om ursäkt för röran det blir under arbetets gång.
Under rivningen och nybyggnationen pågår
kan du under en tid bli tilldelad en tillfällig parkeringsplats.
Tänk på att köra försiktigt och ta hänsyn till andra.

Mer information kommer senare.

Under v 20 är det planerad byggstart för vår nya sopsortering
som kommer att ligga mellan höghusen.


Med vänlig hälsning
Styrelsen i BRF Hultavång