HULTAVÅNG välskött förening med mycket stabil ekonomi

Fasadtvätt

FASADRENGÖRING.

Den 17 maj startar vi med rengöring av fasader. Vi börjar på Fessingsgatan 1.
Vi kommer att rengöra fasadplåt , utsidan av balkonger både front och gavlar samt entrétak och fönsterbleck.

Se till att plocka undan det som ni är rädda om på balkonger och uteplatser och se till att stänga fönster och balkongdörrar.

Vi informerar när det är dags för Bleidegatan 2 och Fessingsgatan 3-13.
Hoppas vara helt klara sista maj.


Tack för Din medverkan.
Styrelsen

Container

Hej alla medlemmar!

Vi vill informera er om att vi har hyrt en container som kommer att stå bakom Fessingsgatan 1. från den 24 April för att slänga skräp.

Container kommer att stå kvar i två dagar.

Vi vill dock påminna om att ni får
INTE slänga farlig avfall, elektronik, hushållssopor och INTE heller bildäck i den.

Tack på förhand

Styrelse Brf Hultavång

Motioner

Enligt bostadsrättsföreningens stadgar § 15, skall medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma 2021, skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före Februari månads utgång.

Motionen lämnas i brevlådan utanför Vicevärdskontoret på Fessingsgatan 1, eller ta kontakt med vår vicevärd Nedzad på telefonnummer 076-008 05 20, helgfria vardagar kl 08.00-18.00 så kan han ta emot din motion och vidarebefordra den till styrelsen.

Mall för Motionen hittar du på sidan "
dokument"

Ny Vicevärd

Med ett nytt år så kommer förändring...

Efter ett långt och troget arbete som bl a vicevärd och styrelseledamot
tackar vi nu Lennart Axelsson för denna tiden.
Lennart har gjort mycket för denna föreningen och kommer att vara
saknad.
Vi välkomnar vår nya vicevärd Nedzad Licina som kommer att
bemanna vårt vicevärdskontor på Fessingsgatan 1 på måndagar kl 18.00 – 19.00,
fr o m 11 januari 2021.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i BRF Hultavång

Rapport (OVK)

Information om rapporten från OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)


I början av november 2020 genomfördes OVK i föreningens bostäder. Denna visar på att det är en hel del brister som behöver ordnas med för att vi ska få godkänt.

Varje lägenhet som har något att åtgärda kommer att få en enskild lapp om detta.
När alla brister är åtgärdade kommer en injustering att göras samt en kontroll att alla brister är åtgärdade.


Med vänlig hälsning,
Styrelse Brf Hultavång